[LỜI GIẢI] Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá vớ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá vớ

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá vớ

Câu hỏi

Nhận biết

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với   ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Trong mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác, chính vì vậy người ta dùng giấm ăn (thành phần có chứa CH3COOH) để khử mùi tanh của cá trước khi nấu.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn