[LỜI GIẢI] Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không

Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không

Câu hỏi

Nhận biết

Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước:

a) Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g

b) Dùng đồng hồ bấm dây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp lại phép đo 5 lần

c) Kích thích cho vật dao động nhỏ

d) Dùng thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật

e) Sử dụng công thức   để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó

f) Tính giá trị trung bình  và 

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Ý kiến của bạn