[LỜI GIẢI] Để diệt chuột trong một nhà kho, người la đốt lưu huỳnh rồi đóng kín c - Tự Học 365

Để diệt chuột trong một nhà kho, người la đốt lưu huỳnh rồi đóng kín c

Để diệt chuột trong một nhà kho, người la đốt lưu huỳnh rồi đóng kín c

Câu hỏi

Nhận biết

Để diệt chuột trong một nhà kho, người la đốt lưu huỳnh rồi đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dần đến bị ngạt mà chết. Chất gì đã làm chuột chết?


Đáp án đúng: D

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn