[LỜI GIẢI] Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung

Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung

Câu hỏi

Nhận biết

Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

- Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn => là đặc điểm của trung tâm công nghiệp => loại A

- Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống => là đặc điểm của khu công nghiệp tập trung => B đúng

- Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp => là đặc điểm của điểm công nghiệp => loại C

- Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn => đặc điểm của vùng công nghiệp => loại D
Chọn B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn