[LỜI GIẢI] Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là

Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là

Câu hỏi

Nhận biết

Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là các triglixerit (trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon không phân nhánh (axit béo)

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn