[LỜI GIẢI] Đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung là

Đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung là

Câu hỏi

Nhận biết

Đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

- Thường gắn liền với đô thị vừa và nhỏ là đặc điểm của trung tâm công nghiệp => loại A  

- Ranh giới mang tính quy ước, diện tích lãnh thổ khá lớn là đặc điểm của vùng công nghiệp => loại C       

- Thường gắn liền với điểm dân cư, vài xí nghiệp là đặc điểm của điểm công nghiệp. => loại D

=> có ranh giới địa lí xác định và không có dân cư sinh sống là đặc điểm của khu công nghiệp tập trung.

=> Chọn đáp án B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn