[LỜI GIẢI] Chọn công thức đúng của magie photphua - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chọn công thức đúng của magie photphua

Chọn công thức đúng của magie photphua

Câu hỏi

Nhận biết

Chọn công thức đúng của magie photphua


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

P thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với một số kim loại hoạt động tạo ra photphua kim loại.

P + Mg → Mg3P2. (Magie photphua).

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn