[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>B

[thrive_leads id="508421"]

Thảo luận về bài viết (0)

  1. tamtothi19

    Môt ô-xit nito có ct no trong đo n chiêm 30,43% vê khôi lượng cong thúc cua ô-xit nito do là

Ý kiến của bạn