[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây có đồng phân hình học? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Điều kiện để có đồng phân cis-trans là

+) Trong cấu tạo phân tử phải có 1 liên kết đôi.

+) 2 nhóm thế liên kết với cùng 1 C của nối đôi phải khác nhau.

=> Đáp án C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn