[LỜI GIẢI] Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là?

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là?

Câu hỏi

Nhận biết

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là: C,H,O

Chọn B

Ý kiến của bạn