[LỜI GIẢI] Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là  

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là
 

Câu hỏi

Nhận biết

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Năm 1042, vua Lý Thái Tông sai Trung thư sảnh - một cơ quan phụ trách việc " sửa định luật lệ, chia môn loại, biên ra điều khoản" làm bộ Hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, được soạn thảo dựa trên luật tục, tập quán của các thời trước, mặt khác có sự tham khảo Đường luật (Trung Quốc). Gọi là Hình thư nhưng không chỉ quy định về hình sự mà còn bao trùm các lĩnh vực khác, do kỹ thuật lập pháp cổ các quan hệ xã hội được bảo vệ và gắn liền với quy phạm hình sự nên luật thời đó gọi là Hình pháp. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết đây là tập luật lệ có tính chất pháp điển, bao gồm 3 quyển.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn