[LỜI GIẢI] Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là

Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là

Câu hỏi

Nhận biết

Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Bản chất mối quan hệ ADN - ARN - Protein.

Thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt cho thế hệ tế bào con thông qua cơ chế nhân đôi.

Thông tin từ mạch mã gốc ADN → phiên mã ra mARN → quy định trình tự acid amine → biểu hiện thành tính trạng cơ thể.

ADN - ARN - Protein: trình tự bộ ba mã gốc → trình tự bộ ba mã sao → trình tự acid amine thông qua các cơ chế, phiên mã, dịch mã.

Ý kiến của bạn