[LỜI GIẢI] Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

Câu hỏi

Nhận biết

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định tương ứng với một màu sắc xác định.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn