[LỜI GIẢI] âm phản xạ là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

âm phản xạ là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản

âm phản xạ là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản

Câu hỏi

Nhận biết

âm phản xạ là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt là những vật như thế nào? cho ví dụ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

  Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ. Tiếng vang là âm phản xạ dội đến tai ta cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây, Những vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém) Ví dụ : mặt gương, đá hoa cương, tấm kim loại, tường gạch.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn