[LỜI GIẢI] Âm nghe càng cao nếu - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Âm nghe càng cao nếu

Âm nghe càng cao nếu

Câu hỏi

Nhận biết

Âm nghe càng cao nếu


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng âm

Tần số càng lớn, âm càng cao

Ý kiến của bạn