[LỜI GIẢI] ADN ở ngoài nhân của tế bào động vật có ở - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

ADN ở ngoài nhân của tế bào động vật có ở

ADN ở ngoài nhân của tế bào động vật có ở

Câu hỏi

Nhận biết

ADN ở ngoài nhân của tế bào động vật có ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

ADN ngoài nhân của tế bào động vật có ở ty thể. ADN ngoài nhân của tế bào thực vật có ở lục lạp.

Ý kiến của bạn